Десето редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ - 16.11.2018 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Окончателен протокол от Десетото редовно заседание на КН на ОПДУ 609.76 KB
Дневен ред на Десетото редовно заседание на КН на ОПДУ (16.11.2018 г.) 341.81 KB
Индикативна годишна работна програма на ОПДУ за 2018 г. (Трето изменение, одобрено на 16.11.2018 г.) 306.5 KB
Критерии за подбор на операциите от ИГРП 2018 по три нови процедури (съгласно Дневния ред) 171.64 KB
Критерии за подбор на операции от ИГРП 2018 по Процедура за ДХЧО_(версия 2/16.11.2018 г.) 113.5 KB
Изменения на Критерии за подбор на операциите от ИГРП 2016 г. по две процедури (съгласно Дневния ред) 92.4 KB
Индикативна годишна работна програма на ОПДУ за 2019 г. (одобрена на 16.11.2018 г.) 248.5 KB
Съгласувателна таблица ИГРП 2019 г. 27.22 KB
Критерии за подбор на операциите от ИГРП 2019 г. по шест процедури (съгласно Дневния ред) 288.35 KB
План за оценка на ОПДУ (версия 2/2018) 121.44 KB
Отчет на Годишен план за действие по информация и комуникация на ОПДУ към 15.10.2018 г. 1.14 MB
Годишен план за действие за информация и комуникация на ОПДУ за 2019 г. 522.27 KB
01_02 ИГРП2018 и КПО2018 1.95 MB
03 КПО2016 624.57 KB
04_05 ИГРП2019 и КПО2019 2.8 MB
07_RegiX - Среда за междурегистров обмен 1.21 MB
08 Оценка на ОПДУ 2015-2017 (Екорис) 4.64 MB
08 Оценка на ОПДУ 2015-2017 (ОПДУ) 617.83 KB
09 Напредък по ОПДУ (към 31.10.2018 г.) 5.93 MB
10 Писмени процедури (Девета и десета) 816.36 KB
11 Информация и Комуникация (към 15.10.2018 г.) 1.81 MB