Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публична покана с предмет: "Организиране на събития"

„Организиране на събития в следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Организиране на обучение за млади предприемачи Обособена позиция 2: Организиране на транснационално изложение и състезание за стартъпи Обособена позиция 3: Организиране на бизнес конференция по предприемачество TRANS-EDU-NET"
Дата на валидност
Възложител
Национален туристически клъстер "Българският пътеводител"

Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160, с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Универсален струг - 2 вид – 6 броя”

Във връзка с проект BG16RFOP002-2.040-1010 Подобряване на производствения капацитет на "СТРОЙПРОЕКТ" ЕООД с цел повишаване конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал.
Офертите се подават на адрес: гр. София, пк 1202, р-н Оборище ул. „Будапеща“№ 68, ет. 1, ап. 3, тел. 0888956993
Дата на валидност
Възложител
"СТРОЙПРОЕКТ" ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПМС № 160, С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за доставка на Система с ЦПУ за производство на уплътнения – 1 бр.“

"ХИДРО ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ООД, кандидат бенефициент с проектно предложение BG16RFOP002-2.040-0611 „Подобряване на производствения капацитет в "Хидро Инвест Консулт" ООД“ по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Офертите се подават на адрес: Община Казанлък, с. Бузовград 6159, Зад Тунджа № 385, тел. 0885 544 088

Дата на валидност
Възложител
"ХИДРО ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ООД

Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160, с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване в следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Лентоотрезна машина- 1 бр.
Обособена позиция 2: Печатна машина с приставка за пробиване 200-240V- 1 бр.
Обособена позиция 3: Обработваща система- 1 бр.”

Офертите се подават на адрес: гр. София,МЛАДОСТ 4, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, номер 251, бл.ДЕЛТА ЦЕНТЪР, ет.3, тел. 0886443072

Дата на валидност
Възложител
ТРАКС АУДИО EООД

Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:

Обособена позиция 1: Хоризонтален обработващ център с палетна станция – 1 бр.
Обособена позиция 2: Хоризонтален струг с удължено тяло с фрезови операции - 1 бр.
Обособена позиция 3: Мобилен оптико емисионен спектрометър - 1 бр.“

Дата на валидност
Възложител
„Подемкран“ АД

Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160, с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Принтер – 1 брой.”

ТРАКС АУДИО EООД, кандидат бенефициент с проектно предложение BG16RFOP002-2.040-0751 Подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на ТРАКС АУДИО EООД конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.
Офертите се подават на адрес: гр. София,МЛАДОСТ 4, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, номер 251, бл.ДЕЛТА ЦЕНТЪР, ет.3, тел. 0886443072

Дата на валидност
Възложител
ТРАКС АУДИО EООД

Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160, с предмет: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на Система за проектиране на печатни платки и електронни системи- 1 бр.”

ТРАКС АУДИО EООД, кандидат бенефициент с проектно предложение BG16RFOP002-2.040-0751 Подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на ТРАКС АУДИО EООД конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.
Офертите се подават на адрес: гр. София, МЛАДОСТ 4, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, номер 251, бл. ДЕЛТА ЦЕНТЪР, ет.3, тел. 0886443072


Дата на валидност
Възложител
ТРАКС АУДИО EООД

Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160, с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Стругов център с ЦПУ- 1 бр”

ТРАКС АУДИО EООД, кандидат бенефициент с проектно предложение BG16RFOP002-2.040-0751 Подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на ТРАКС АУДИО EООД конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.
Офертите се подават на адрес: гр. София, МЛАДОСТ 4, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, номер 251, бл. ДЕЛТА ЦЕНТЪР, ет.3, тел. 0886443072

Дата на валидност
Възложител
ТРАКС АУДИО EООД