резултатиОПДУ; Оперативна програма; Добро Управление; ОПДУ; Good Governance; eУправление; Eлектронни услуги; ДАЕУ; пространствени данни; INSPIRE

Със създаването на Национален портал за пространствени данни (НППД) Държавна агенция „Електронно управление“ изпълни задължението си за изграждане на:

- основния елемент на инфраструктурата за пространствена информация в България