TAIEX-REGIO PEER 2 PEER

Експерти и практици от няколко европейски държави споделиха опит и обсъдиха идеи на специален форум, посветен на оценката на програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Събитието се проведе в гр. София, в периода 28-29 май 2019 г.