#АИЦ-Варна

Качеството на живот на деца и възрастни с увреждания в Аврен ще бъде подобрено с помощта на проекта „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата му стойност е 391 052 лв. Бенефициент е Община Аврен, която е подала проектно предложение към Местна инициативна група „Аврен-Белослав“.