ПО ЕВРОПРОЕКТ ПОДОБРЯВАТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ В АВРЕН

Качеството на живот на деца и възрастни с увреждания в Аврен ще бъде подобрено с помощта на проекта „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата му стойност е 391 052 лв. Бенефициент е Община Аврен, която е подала проектно предложение към Местна инициативна група „Аврен-Белослав“.

Целта на проекта е да се подобри качеството на живот на лица в неравностойно положение на територията на общината посредством разнообразни социални и здравни услуги, както и да се повиши квалификацията им за по-добро адаптиране към пазара на труда. Фокус ще бъдат и семействата на потребителите на услугите, които полагат грижи за тях. Подкрепа ще бъде оказвана на 55 лица – деца и възрастни, потребностите на които ще бъдат идентифицирани.

Дейностите по проекта включват разнообразяване на предоставяните социални и здравни услуги и разширяване на обхвата им на терен; увеличаване броя на лицата, предоставящи услуги за лична помощ; осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава почасова грижа за деца, включително с увреждания, отглеждани в семейна среда; образователни и консултантски услуги за професионална реализация.

Проектът е стартирал на 1.01.2020г. и ще продължи до 1.01.2022г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна