ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447/2022 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЗЕРВА ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БРЕКСИТ