Индикативни годишни работни програми

Одобрена на 22.11.2017 г.; първо изменение, одобрено на 12.04.2018 г.; второ изменение, одобрено на 16.05.2018 г.; трето изменение, одобрено на 16.11.2018 г.