ОИЦ-РУСЕ ЗАПОЗНА УЧЕНИЦИ ОТ ПГЕЕ „АПОСТОЛ АРНАУДОВ“ С ЕС И ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ

      Ученици от клуба по интереси „Европа и ние“ на Професионална гимназия по електротехника и електроника (ПГЕЕ)  „Апостол Арнаудов“ гостуваха вчера в Областния информационен център – Русе по инициатива на тяхната преподавателка Мергюл Хасан.

      Младите хора първо бяха запознати с Европейския съюз  и неговите институции към днешната дата и с историята на неговото създаване и съществуване през годините. „Европейският съюз – вчера, днес и утре“ бе темата на презентацията, която експертът Деница Иванова направи за тях. Споделените факти събудиха любопитството на единадесетокласниците и провокираха въпроси, които естествено насочиха вниманието към следващата тема „Кой сме ние, какви услуги предоставяме, кой и как може да получи европейско финансиране“.

      Управителят на ОИЦ Диана Аврамова разказа на младежите  за дейността на центъра и им обърна внимание, че самите ние сме създадени и финансирани с европейски средства, а информационните ни услугите са безплатни. Тя ги запозна накратко и със Споразумението за партньорство, като основен стратегически документ, който определя финансовата рамка и приоритетите на всеки 7-годишен програмен период, както и програмите, чрез които ще се осъществяват те. Аврамова сподели с учениците и какви са основните цели на настоящия програмен период, което бе посрещнато с голям интерес от тях. Запозна ги и с някои успешни проекти, изпълнени в нашата област. Учениците имаха въпроси, свързани със зеленото бъдеще на Европа и България, с процесите на дигитализация, още повече че самите те  учат приложно и системно програмиране.  Оказа се, че младежите особено силно се интересуват от възможностите с европейско финансиране да се стартира у нас собствен бизнес. Те споделиха убеждението си, че ако младите българи получат добра подкрепа, голяма част от тях биха останали да се развиват у нас.

      На финала на информационното събитие участниците получиха информационни материали, изготвени от ОИЦ-Русе, и покана, ако те или техни близки имат въпроси, свързани с еврофондовете и кандидатстването по програми, да се обръщат към експертите на центъра на място в офиса, чрез фейсбук страницата ни или по телефона.