# програми

В новата книжка на Областен информационен център – Русе, която днес беше представена пред медиите, са подбрани 26 проекта от Русе и областта, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В община Русе са осъществени 7 от тях. Общините Бяла, Ветово, Сливо поле и Ценово са представени с по 3 проекта, а Борово, Две могили и Иваново с по два, уточни експертът Габриела Стефанова.

Русенска търговско-индустриална камара в партньорство с Областен информационен център – Русе организира конференция на тема „Иновации и растеж: Откриване на нови пътища към финансиране“. Събитието събра представители на местния бизнес, сред които мениджъри и специалисти, търсещи възможности за финансиране и подкрепа за своите иновационни проекти и бизнеси. Конференцията бе част от дейностите по проект „Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Балкани-Средиземно море.

Областният информационен център – Русе продължава информационната си обиколка в областта и през тази седмица. Днес екипът на центъра представи индикативните годишни работни програми за 2023 г., съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) 2021 – 2027 във Ветово.

      С двете информационни срещи в Иваново и Сливо поле Областният информационен център – Русе приключи  есенната си обиколка в населените места на областта.

      Ученици от клуба по интереси „Европа и ние“ на Професионална гимназия по електротехника и електроника (ПГЕЕ)  „Апостол Арнаудов“ гостуваха вчера в Областния информационен център – Русе по инициатива на тяхната преподавателка Мергюл Хасан.