ОИЦ-РУСЕ ПРИКЛЮЧИ ЕСЕННАТА СИ ИНФОРМАЦИОННА ОБИКОЛКА В ОБЛАСТТА

      С двете информационни срещи в Иваново и Сливо поле Областният информационен център – Русе приключи  есенната си обиколка в населените места на областта.

      Първата информационна среща започна на 11 октомври 2022 г. от  Русенския университет. Пред студенти от факултет „Бизнес и мениджмънт“ експертите на ОИЦ-Русе  обясниха какво представлява Зелената сделка на ЕС и какви ангажименти във връзка с нея е поела България. Споразумението за партньорство и приоритетните за България области, към които ще бъдат насочени европейските инвестиции чрез секторните програми през настоящия програмен период, беше другият фокус. Студентите бяха запознати още с целите на Фонда за справедлив преход и с мерките, които той ще подкрепя в районите с въглищни мини, където предстои енергийна трансформация.  Информирани бяха и за дейността на ОИЦ-Русе, както и за платформите, откъдето могат да получат достоверна информация, свързана с европейското финансиране.

      В периода 14 – 25 октомври бяха посетени и останалите общини в областта. Първото информационно събитие извън Русе се състоя в Ценово, а следващите се проведоха съответно в Борово, Ветово, Бяла, Две могили, Иваново и на финала в Сливо поле. Навсякъде представяхме темите, които бяха фокус на срещата в Русенския университет. Съобразявайки се с интересите на аудиторията, експертите на ОИЦ спряха по- задълбочено вниманието си върху отворените към момента процедури за кандидатстване по новите програми „Образование“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Храни и основно материално подпомагане“.  По първата ще се подпомага личностното развитие на учениците, по втората общините ще предоставят грижи в дома на възрастни и хора с увреждания и ще кандидатстват за укрепване на своя капацитет в социалните слуги.  Новото по програма “Храни“ е, че ще предоставя стоки за новородени деца, ще продължи да подкрепя програмата „Топъл обяд“ и закупуването на  хранителни и хигиенни материали за социално слаби граждани.

      Най-голям интерес предизвика темата за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 -2027 г. Заинтересовани участници в срещите имаше и от подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014 -2020. С изискванията по нея ги запознаха експерти от Териториалния областен офис – Русе на Национална служба за съвети в земеделието, които безплатно ще им пишат бизнес плановете и ще подпомагат кандидатстването. Очаква се тя да бъде отворена в края на октомври.