Сигнали за нередности

Изберете оперативна програма, до която да подадете сигнал за нередност

Ако желаете да подадете сигнал по програма за териториално сътрудничество, моля изберете нейният Интернет сайт посредством последната препратката в списъка.

Ако желаете можете да подадете сигнал до дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"(АФКОС) - специализирана структура на МВР, която осъществява контролна, информационна и координационна дейност по линия на защита на финансовите интереси на Европейския съюз. В този случай сигналът трябва да засяга финансовите интереси на ЕС.