Съдържание на Урок 2 от проект "Детективи на европейски проекти"

handСТЪПКА 1 - Разбиране на данните: Прецизиране

В тази стъпка са илюстрирани някои специфични характеристики, които могат да имат данните, които сте намерили. Ще се научите да разбирате какъв тип данни сте намерили, как да ги прецизирате и да ги направите еднородни и последователни за извършване на първите операции за сортиране.

Продължителност - 10 минути

Разбиране и прецизиране на данните (видео)

Разбиране и прецизиране на данните (презентация)

 

handСТЪПКА 2 - Разбиране на данните: Анализиране

В този раздел ще видите операции с по-сложни данни, а концепцията за показателя ще бъде приложена към конкретни примери, от които да черпите ценни насоки за вашите анализи.

Продължителност - 10 минути

Анализиране на данните (видео)

Анализиране на данните (презентация)

 

hand

СТЪПКА 3 - Разбиране на данните: Визуализиране

В този раздел са илюстрирани някои техники за визуализиране на данни, полезни за най-доброто представяне на намерените данни с графики и инфографики.

Продължителност - 10 минути

Визуализация на данните (видео)

Визуализация на данните (презентация)

Визуализация на данните: Някои полезни инструменти (презентация)

 

hand

СТЪПКА 4 - Изследователски техники: Първични данни

В този раздел ще разберете кои са основните техники за събиране на първични данни, които може да са най-полезни за вашето проучване, а също така и при подготовката за следващото посещение за мониторинг.

Продължителност - 10 минути

Изследване в дадена област: Първични данни (видео)

Изследване в дадена област: Първични данни (презентация)

 

hand

СТЪПКА 5 - Какво представлява журналистиката на данните (Data Journalism)

В този раздел са описани методите и работните инструменти на журналистиката на данните и техниките, необходими за създаването на добър продукт в областта на журналистиката на данните (Data Journalism).

Продължителност - 20 минути

Какво е журналистика на данните (1) - (видео)

Какво е журналистика на данните (1) - (презентация)

Какво е журналистика на данните (2) - (видео)

Какво е журналистика на данните (2) - (презентация)

Как се пише статия (презентация)