Новини от ОИЦ

Предстоящите процедури през 2019г. по оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство представи днес ОИЦ-Ямбол на информационна среща с потенциални бенефициенти и заинтересовани лица.

На срещата присъстваха представители на общинските администрации, на бизнеса и земеделски производители от област Ямбол.