Напредъкът на ОПТТИ през 2021 г.: Резюме за гражданите