ЕК одобри годишния доклад на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" за 2021 г.

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на ЕС, на 30.05.2022 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение.

Службите на ЕК одобриха документа на 20 юли 2022 г.,  който е публикуван тук.

Постиженията за 2021 г. под формата на резюме можете да видите тук.