Тунелопробивната машина "Витоша" приключи работа по линия 3 на Софийското метро