Недопускане на загуба на финансови средства е приоритет за ОПТТИ

„До края на програмата остават 13 месеца, през които се предприемат  спешни действия, за да не се допусне загуба на финансови средства“, това заяви Мартин Георгиев, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в МТС и ръководител на Управляващия орган на ОПТТИ по време на осемнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020, което се проведе в периода 28-29 ноември в Стара Загора. Той посочи, че водената политика от Министерството на транспорта и съобщенията е свързана с изменение на програмата чрез фазиране на големите проекти в железопътния сектор.

Изпълняват се  строително - монтажните работи по големите железопътни проекти. Модернизират се тяговите подстанции в Чирпан, Варна, Разград; изгражда се тягова подстанция Русе.

При пътните проекти бе отчетено, че тунел „Железница“ на АМ „Струма“ е с общ напредък по целия проект от 97%. Това включва Лот 3.1 Благоевград-Крупник, Лот 3.3 Кресна-Сандански и тунел Железница. Поради няколко активирани свлачища в района е прието проектно решение за справяне с тези процеси и е получено предварително съгласие от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на геозащитни мерки.

По време на Комитета за наблюдение бяха одобрени методология и критерии за подбор за откриване на нова процедура, за внедряване на интелигентни транспортни системи, както и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища. Планираните проекти са на приблизителна стойност 10 млн. лв. и ще бъдат финансирани по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Темата за индексацията на договорите за строителство беше застъпена на заседанието. Към момента се обсъждат подходящи варианти за индексиране на дейностите по програмата, във връзка с приетата методология от Министерски съвет.

На заседанието беше съобщено, че  се улеснява се транзитът на товари от и към Украйна. Работи се по идентифициране на проекти и се търсят краткосрочни инвестиции, които могат да бъдат изпълнени в непродължителен срок за т. нар. Коридори за солидарност.

Мартин Георгиев посочи, че до края на 2023 г. трябва да се сертифицира над 40% от бюджета на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Той допълни, че трябва да бъде осигурен плавен преход между двете програми, като се анализират възможностите за фазиране на проекти в новата програма "Транспортна свързаност".

В рамките на дискусиите Георгиев отбеляза, че Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 е одобрена от Европейската комисия на 3 октомври 2022 г. В новата програма като основен приоритет в жп сектора е заложено завършването на жп линиите Елин Пелин – Костенец и Волуяк – Драгоман, както и модернизация на жп отсечките от София до сръбска и македонска граници.