Започна строителство на жп участъка от Петърч до Драгоман

Започна строителство на участъка от Петърч до Драгоман, който е част от жп магистралата до Сърбия и европейския коридор „Изток – Запад“

Заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник министърът на транспорта и съобщенията инж. Красимир Папукчийски и генералният директор на НКЖИ инж. Златин Крумов дадоха старт на строителните дейности на железопътната отсечка от Петърч до Драгоман, част от мащабния проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман”.

Строителството на отсечката от Петърч до Драгоман включва удвояване на жп участък от приблизително 17 км, както и модернизация на 4 км единична жп линия. Ще бъде постигната скорост до 160 км/ч., с което времепътуването от София до Драгоман с влак ще се съкрати от 62 на 32 минути.

Предвидени са модернизация на коловозното развитие, пероните и контактната мрежа. Ще бъде изградена нова жп гара Сливница и ново приемно здание Петърч.  Приемното здание в Алдомировци ще бъде реконструирано. В рамките на проекта ще бъдат изградени 5 пътни надлеза, 2 жп надлеза, 1 жп естакада и нова водоотводна система за целия участък. За да бъде повишена безопасността в жп участък Волуяк - Драгоман се предвижда изграждане на нови системи за сигнализация и телекомуникация. Железопътните прелези ще бъдат премахнати и заменени от пресичания на две нива. По този начин ще се гарантира безопасната експлоатация на пресичащите се пътна и железопътна инфраструктури и ще се минимизира рискът от възникване на инциденти.

Проектът има както важно значение за региона, така и се очаква да подобри свързаността на България с Централна и Западна Европа и да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт. Железопътният транспорт е транспортът на бъдещето, защото той е по-зелен, по-безопасен и по-евтин за опериране.

На събитието присъстваха областният управител на Софийска област Радослав Стойчев, кмета на Община Сливница Васко Стоилков, кмета на община Драгоман Андрей Иванов, кмета на община Костинброд Трайко Младенов, кмета на с. Петърч Борислав Борисов, ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ Мартин Георгиев, представители на Изпълнителя на проекта „Терна“ АД, на строителния надзор ДЗЗД „Консултант ВДС“, на средствата за масово осведомяване и др.

Обект „Строителство на железен път, контактна мрежа и съоръжения на жп участък Петърч - Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк - Драгоман“ се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура“,  стойността на договора за строителство е 275 000 000, 00 лева без ДДС, негов изпълнител е „Терна“ АД.