Нови надлези ще гарантират безопасност на движението

В местата на пресичане на различните видове инфраструктури се елиминира възможността за преминаване на едно ниво

Днес, 20 април 2023 г. с официална церемония „Рязане на лента“ завърши изпълнението на 2 нови пътни надлеза в междугарието Хан Аспарух – Нова Загора, който е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. от Кохезионния фонд на ЕС по Приоритетна ос 1: „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“, а бенефициент е ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“.

„Това са първите два завършени надлеза, предстои завършването на още 4 надлеза в участъка Черноград-Айтос-Българово“ –заяви ръководителят на проекта инж. Иван Бакалски.

Със завършването на  строителството на двете съоръжения е постигната конкретната цел за гарантиране на безопасността на движение в местата на пресичане на различните видове инфраструктури. Като част от цялостната модернизация на участъка на железопътна линия Пловдив-Бургас, новоизградените пътни надлези са изпълнени в съответствие със стандартите на ЕС за постигане на ефективен и безопасен железопътен превоз, в това число за минимизиране риска от възникване на инциденти и постигане на по-висока скорост на движение.

Успешната реализация на проекта допринася за изпълнение на поетите ангажименти на България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.