Доклад за основните и специфични грешки при обществените поръчки

Моля да се запознаете с доклад, изготвен от Агенцията по обществени поръчки, който представя обобщение на основните и специфични грешки установени при контрол чрез случаен принцип. Докладът дава ценни практически насоки и систематизирано посочва най-често допусканите грешки при обществените поръчки от последните години.

Files:
Прикачен файл Size
Доклад от АОП 579.66 KB