Експерти обсъдиха проекти, предвидени да получат европейско финансиране

Проекти, които са предвидени за изпълнение по програма "Транспортна свързаност" 2021 -2027г., бяха представени пред членовете на  Научно-техническия съюз по транспорта, част от Федерацията на научно - техническите съюзи в България.

Инж. Ивета Колева, началник отдел "Програмиране" в дирекция "Координация на програми и проекти" в Министерство на транспорта и съобщенията, направи презентация, като подчерта значението на транспорта за свързаността чрез подобряване на мобилността и общите усилия за по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа.

Форумът беше тематично посветен на съвременната пътна инфраструктура и безопасността на пътната мрежа. В него взеха участие представители на държавната администария, университети, научни среди. Дискусии по практически казуси, анализи на разработки на проекти и други актуални теми бяха обсъдени на високо експертно ниво от участниците в събитието.