Реални ползи за гражданите и транспортния сектор се очакват след приключване на програмата

До края на 2023г. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 – 2020 г. (ОПТТИ) може да бъде завършена успешно, генерирайки реални ползи за гражданите и транспортния сектор. Това заяви Мартин Георгиев, ръководител на Управляващият орган на програмата, по време на Третото редовно заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програма „Транспортна свързаност“, което бе проведено в периода 22-23 ноември 2023г. в град Пловдив.

Успешното приключване е свързано с добра мобилизация при изпълнението на предприетите мерки за оптимизиране на програмата. Допълнително включените проекти, фазирането на трите големи железопътни проекта, линията SAFE, както и очакваното завършване на тунел „Железница“ на АМ „Струма“, са инструментите за успешно приключване на програмата, допълни Мартин Георгиев. Очаква се финансовият ресурс по ОПТТИ да бъде усвоен в максимална степен до края на 2023 г., като бъде завършен в срок основния обем от дейности по ОПТТИ.

До момента по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Управляващият орган е разработил насоките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 8 процедури за директно предоставяне, съдържащи условия за кандидатстване и за изпълнение на проекти. През месец юни 2023 г. са обявени седем процедури за кандидатстване, свързани с железопътния и пътния транспорт, интермодалност в градски условия и техническа помощ.

Процедурата по Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ е отворена за кандидатстване на 31.08.2023 г.

Подготвени са критерии за набиране на проектни предложения чрез конкурентен подбор по процедура за „Подпомагане на интермодални оператори“. Работи се по критериите по процедура за „Изграждане на зарядна инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и в пристанищата“. Подаден е за одобрение и първи формуляр за кандидатстване по Програмата: втората фаза на железопътния проект „Пловдив – Бургас“.

В  заседанието на Комитета за наблюдение на програмата участваха ръководителят на отдел „България, Унгария и Словения“ в ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия Агнес Монфре, представители на програмата JASPERS и бенефициентите по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. и други.