Два нови пътни надлези в област Стара Загора ще бъдат изградени с европейско съфинансиране

Стартира обект „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 85+083 и на км 92+598 в железопътния участък Михайлово-Калояновец“

На 13.02.2024 г. стартираха дейностите по проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 85+083 и на км 92+598 в железопътния участък между селата Михайлово-Калояновец. Съоръженията са част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 – Етап II“. Основните дейности по договора включват:

 - изграждане на конструкциите на съоръженията, пътни настилки, отводнителни и обезопасителни съоръжения;

 - дейности по наличната засегната  железопътна инфраструктура - контактна мрежа, железен път, сигнализация и телекомуникации.

Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и подобряването на проектните параметри и модернизацията ще допринесе за повишаване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. Реализирането на пресичанията с пътната инфраструктура на две нива ще повиши безопасността. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт.

На събитието присъстваха представители на Национална компания "Железопътна инфраструктура", кмета на с. Калояновец – г-жа Радостина Калчева и кмета на с. Михайлово - г-жа Екатерина Стоянова, представители на фирмата - изпълнител и консултант. Проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 – Етап II“ и е финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и Програма “Tранспортна свързаност” 2021-2027 г.