Посещенията на строителни обекти провокират интереса и мотивират ученици

Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев" (СГСАГ) е  открита през далечната 1909 г. Тя е първото и най-авторитетно учебно заведение в нашата страна за подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството, архитектурата, геодезията и парковото строителство.

Заедно с ученици от 11 и 12 клас, паралелка с направление „Транспортно строителство“ на СГСАГ, посетихме два обекта, част от големи инфраструктурни проекти, получили европейско финансиране и изпълнявани по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020 г. и „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. : „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“ и „Проект за разширение на метрото в София, линия 3“.

На място с експерти от НКЖИ  и ученици от 12 клас на СГСАГ успяхме да проследим част от строителните работи по жп участъка между Ихтиман и Костенец. Дейностите включват изграждане на нов железен път, контактна мрежа, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони, изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи. Ще бъдат изградени 8 броя еднотръбни тунела за двойна жп линия с приблизителна обща дължина 5 478 м., 2 броя виадукти с приблизителна обща дължина 1005 м и 11 броя мостове с приблизителна обща дължина 777,70 м., както и шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 1066 м и отводнителни съоръжения. Учениците видяха отблизо строителните площадки, работата на екипите и се запознаха с предизвикателствата и  някои моменти на  тунелното строителство.

Ученици от 11 клас на СГСАГ посетиха метро депо „Земляне“ гр.София, изградено с европейско финансиране, където инженери и експерти запознаха младите хора с методите и технологиите на тунелното строителство, използвани в изграждането на новата линия 3 на софийското метро. В контролната зала учениците видяха в реално време организацията на движение и трасетата на метро влаковете.

СГСАГ е единственото училище  в София, в което се преподава транспортно и водно строителство. Пазарът на труда показва, че все по-трудно се намират кадри от изброените специалности, а търсене има.

Владимир Владимиров, по образование строителен инженер, а по настоящем учител в гимназията, споделя, че ученици, завършили такива профили в гимназиите,  стават студенти в тези специалности, но много често се случва те да не завършат своето обучение в университета. Преподавателската професия, според него, не е високоплатена,  но въпреки многото предизвикателства, той е удовлетворен от своя избор.

Различни са и мотивите на децата, довели ги до обучение в гимназията: силен личен пример от родители и други близки на семейството; личен интерес и желание да се развиват в сферата. В едно обаче всички са убедени: много е важно е да се осигури възможност за практика и посещения на обекти. Сухата теория не е достатъчна. Строителството като процес не се е променило драстично, обаче е нужен е допир до истинска работна среда според преподавателите.  Учениците демонстрират засилен интерес към посещения на реални обекти и включване в производствени практики. Възможностите за посещение на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране са от полза за всички, участващи в процеса. Г-н Владимиров даде пример с неговото поколение и съученици, по времето, когато са се обучавали не са били допускани непосредствено на самите строителни обекти, а са ги гледали от разстояние, „зад оградата“.

Паралелка „Транспортно строителство“ се състои от 28 човека, като една трета от учениците изявяват интерес и желание да продължат своето обучение като студенти в УАСГ. Въпросът  според преподавателите е обаче колко души от тях ще завършат тази специалност и ще се реализират професионално в сферата на транспортното строителство. Статистиката показва, че от постъпилите студенти завършват и се реализират между 10-15% от студентите, а всъщност има търсене на такива специалисти.

Свързаността е не само понятие от сферата на инфраструктурата: свързаността е общоевропейска ценност, която улеснява общуването между хората, предаването на знания и умения, съкращаване на разстоянията между тях: пряко и преносно. Посещенията на обекти, изпълнявани по програмите „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и „Транспортна свързаност“ са важен инструмент както за популяризиране на ролята на Европейския съюз за подобрявани на развитието на България и качеството на живот, така и за ангажиране и мотивиране на младите хора.