Започва модернизацията на гаров комплекс Искър

Започва модернизацията на гаров комплекс Искър - част от жп възел София

Стартираха строителните дейности на жп гара Искър, част от най-големия транспортен възел София, разположен на основната TEN-T мрежа на територията на България по направление югоизток. Рехабилитацията на гаров комплекс Искър е част от проект: „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“.

Официалният старт на проекта беше даден от инж. Красимир Папукчийски,  генерален директор на бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Той  връчи акт 2 „а“ за стартиране на строителния процес и заяви, че успоредно с изпълнението на линейни обекти, основните приоритети за жп сектора са свързани с обновяване и реконструкция на гари и гарови комплекси, тъй като тяхната модернизация, преустройство и ремонт е от голямо значение за  цялостния имидж на железопътния транспорт в страната.

Основната цел на проекта за реконструкция на гаровите комплекси е да се подобри интермодалността при превоза на пътници и товари. Предвижда се подновяване на цялата инфраструктура на гаров комплекс Искър, модернизация и рехабилитация на административните здания и помощните технологични сгради и съоръжения, преустройство на вътрешни помещения, обновяване на стрелочните кабини и помощните постове, с цел подобряване на техническо-експлоатационни характеристики. Ще бъдат внедрени нови енергоефективни, високотехнологични и модерни инсталации: електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, ВиК и пожароизвестителна. В рамките на проекта ще се изгради нова система за визуална комуникация за ориентация на пътниците, която включва информационни табла, табели пиктограми и др.

Срокът за приключване на строително- ремонтните дейности по обекта е една година. Очаква се  извършените модернизации и реконструкции да повишат качеството на предлаганите услуги,  комфорта  на пътниците, както и да се подобрят условията на работа на служителите. Ж.п. гара Искър ще посреща своите пътници с изцяло нов облик и ще отговаря на съвременни европейски стандарти и изисквания за модерен гаров комплекс.

Реконструкцията на гаров комплекс Искър се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., а стойността на договора за строителство на  обекта е 1 212 239,00 лв. без ДДС, с изпълнител Консорциум гара Искър 2018, състоящ се от фирмите: „Среги“ ООД и „Тит Инженеринг“ ЕООД.

 

Files:
Прикачен файл Size
IMG_20190725_113819.jpg 1.23 MB