Проект на версия 2.2 на Насоките по ОПТТИ

С оглед последното изменение на Оперативна програма  „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ - версия 4.0.) се наложи актуализиране на версия 2.1 на Насоките по ОПТТИ. Актуализирано е и Приложение № 1.2. „Ръководство за потребителя за модул „Е-кандидатстване”, в съответствие с последните указания за работа със системата ИСУН 2020.

Конкретните бенефициенти по ОПТТИ могат да представят предложения и коментари по проекта на версия 2.2 на Насоките по ОПТТИ в срок до 08.01.2020 г.

Files:
Прикачен файл Size
Насоки ОПТТИ - версия 2.2 - проект 1.53 MB