Изготвен е първи вариант на програма „Транспортна свързаност" 2021-2027

На 27.03.20 г. приключи неприсъствената съгласувателна процедура чрез която членовете на ТРГ приеха първи вариант на новата програма  „Транспортна свързаност". Програмата е изпратена в ЕК за предварителни консултации.

Files:
Прикачен файл Size
PART_I_NEW_PROGRAMME.pdf 1.11 MB
PART_II_New_PROGRAMME.pdf 828.88 KB