Решения за прекратяване на процедурите за директно предоставяне на БФП по ПО 3 и ПО 4

Решения на Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ за прекратяване на процедурите за директно предоставяне на БФП по ПО 3 и ПО 4

Files:
Прикачен файл Size
Решение ПО3 106.4 KB
Решение ПО4 196.29 KB