Приключи проучването за внедряване на интегрирана информационна система при бедствия и аварии в българския морски район

Резултатите от проучването за внедряване на интегрирана информационна система при бедствия и аварии в българския морски район бяха представени днес във Варна. Събитието бе организирано от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА), като участие взеха представители на Български военноморски сили, ГД „Гранична полиция”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” и ДП „Пристанищна инфраструктура”.

В рамките на срещата бяха посочени извършените дейности по изпълнението на предпроектното проучване на проекта „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)”.

Главният секретар на ИАМА и ръководител на проекта Петър Киров отбеляза, че след направен задълбочен анализ и оценка на текущото положение е изготвена концепцията по разработването и внедряването на интегрирана информационна система, която да отговаря на съвременните стандарти в европейски и световен мащаб.

С изпълнението на предпроектните проучвания са подготвени всички необходими документи за разработването и внедряването на интегрираната система. По този начин ИАМА ще стартира в най-кратки срокове процедурата за нейното реализиране. Чрез нейното въвеждане ще се улесни и ускори достъпът до различни категории информация, необходима за анализ, планиране и управление на действията на институциите, ангажирани с аварийно-спасителна дейност на море при различни аварийни ситуации, борба с нефтени разливи и други видове замърсявания, оказване на помощ на бедстващи съдове или бедстващи хора.

Разработването и внедряването на модернизирана инфраструктура за нуждите на ИАМА, ще допринесат за подобряване на безопасността и сигурността на морския транспорт.

***

Проект „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)” се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. Изпълнител е „Инфракеър“ АД, а стойността на договора е 864 000 лева без ДДС. Краят на проекта е 30 септември 2020 г.