ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 08.11.2017

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 08.11.2017г.
Files:
Прикачен файл Size
ОПТТИ версия 3.1 679.94 KB