ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 26.10.2016 г.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 26.10.2016 г.
Files:
Прикачен файл Size
ОПТТИ версия 2.2 717.77 KB