До края на март ще завърши изграждането на новата драга на ИАППД

В напреднала фаза е изграждането на специализирано плавателно средство за драгиране, което ще влезе в състава на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) – бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. По-голямата част от изграждането на съоръжението вече е приключила и се очаква в края на месец март т.г. драгата да бъде завършена и доставена в гр. Русе.

Една от основните дейности на ИАППД е да поддържа сигурен корабоплавателния път в българския участък от реката, като осигурява регламентираните габарити, наложени от Дунавската комисия. ИАППД извършва непрекъснато наблюдение на състоянието на речното русло. „Речната магистрала" на страната се различава значително от сухоземните - веднъж построена и обозначена, тя не стои във времето, а се променя ежедневно. Движенията на пясъците, в следствие на теченията и корабоплаването, изисква непрестанно следене и поддръжка на фарватера. Ново, високотехнологично оборудване ще осигурява целогодишно използване на плавателния път по река Дунав. Закупуването на собствено специализирано драгажно оборудване ще осигури трайно безопасен корабоплавателен път в българския участък; целта е дълбочината на плавателния канал да бъде минимум 2 метра и половина.

Припомняме, че изграждането на специализирания плавателен съд е част от проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река  Дунав, чрез доставка на оборудване“, който се изпълнява по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.. Изпълнител на договора за драгажна техника е  холандската фирма „Дамен шипиярд Горинхем“. В обхвата на проекта се включва и построяването на понтон, шалан и маневрен кораб, а общата стойност е за над 20 млн.лева, осигурени със средства от Европейските фондове.

Още информация за проекта -  https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/1589.

Вижте видео по темата тук https://youtu.be/4VGD8ppNE7I