Нова драга ще носи името „Янтра“

Специализираният плавателен съд, построен с еврофинансиране, пристигна в Русе

„Янтра“ ще бъде името на новото специализирано плавателно средство за драгиране на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Името не е избрано случайно, тъй като всички плавателни средства в състава на ИАППД са кръстени на български притоци на р. Дунав.

След като пропътува 3000 километра, преминавайки за 26 дни по канала Рейн- Майн-Дунав, драгата пристигна в Русе вчера. Съоръжението се придружава от екип специалисти на нидерландската фирма „Дамен шипиярд Горинхем“, който го построи. В близките дни, предстои да започне обучение на екипажа, който ще работи на него и да бъдат направени ходови изпитания.

Доставката на специализираното плавателно средство за драгиране е част от проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилизатиция на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав“, а общата му стойност е 6 100 000 лева без ДДС, бенефициент е Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020г., общата стойност е 20 632 677,38 лв. В обхвата на проекта  ще бъдат построени още понтон, шалан и маневрен кораб.

Вижте видео по темата: