Строителството на Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански стъпка по стъпка

За по-малко от 2 години и половина е на път предсрочно да приключи строителството на Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански с дължина 23,6 км.

На30 август 2016 г. стартира изграждането на Лот 3.3. „Кресна – Сандански“ – част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014–2020 г. и държавния бюджет по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по основната и разширената Транс-европейска транспортна мрежа“.

Изграждането на автомагистрала „Струма” е важен приоритет за България, тъй като това е най-натовареният европейски транспортен коридор на територията на страната.

Лот 3.3 на автомагистрала „Струма“ обхваща отсечката от гр. Кресна, км 397+000 до км 420+624, при който се включва в изградения вече Лот 4 между Сандански и ГКПП Кулата. В по-голямата си част трасето на автомагистралата се развива успоредно на р. Струма и сега съществуващия път Е-79, който изцяло ще се запази.

Изградени са два пътни възела – при с. Струмяни и при гр. Сандански. В участъка има 11 големи съоръжения, четири площадки за отдих, няколко пресичания на местни и селскостопански пътища, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, надлези и подлези, и множество пресичания на инженерни мрежи и комуникации.

Срокът за завършването на отсечката е пролетта на 2019 година, но строителството завършва предсрочно и предстои откриването й.

Изграждането на участъка в детайли можете да проследите тук: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGW7NqtxOR-wxS8Zxi0obXj4ZbCprS64l

Източник на снимки: Консорциум „Струма – ЛОТ 3.3“