Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни предградни врати

Пълно наименование на проекта

Проект  за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София 

BG16M1OP001-4.001-0012-C02

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.

Държава

България

Регион

София

Кратко описание на проекта

Настоящият проект е за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на aвтоматични перонни преградни врати с вертикално отваряне на голям отвор за 12 метростанции от Линия 1 на метрото в София.

С изпълнението на проекта, включващ монтажа и инсталиране на цялата апаратура, кабели, материали и оборудване в 12 метростанции от Линия 1 на метрото в София, ще се осигури физическа преграда на зоната за пешеходци на пероните в метростанциите от зоната, в която се движат метровлаковете.

Определените метростанции по Линия 1 са следнитe: метростанции „Сливница“; „Люлин“; „Западен парк“; „Вардар“; „Константин Величков“; „Опълченска“; „Сердика“; „Софийски университет "Св. Климент Охридски"; „Стадион "Васил Левски" и „Г. М. Димитров“.

С Анекс № 1 към договор за БФП № ДОПТТИ-2/03.04.2020 г. метростанциите „Сердика 2“ и „Национален дворец на културата (НДК)“ по Линия 2 се заменят с метростанции „Младост I“ и „ИнтерЕкспо Център - Цариградско шосе“ по Линия 1.

Описание на проекта и цели

Автоматичните перонни преградни врати ще бъдат с дължина от 85 метра, отговаряща на дължината на зоната за спиране на влака на пероните в метростанциите, като останалата част от пероните ще бъде затворена с парапети.

Височината на aвтоматичните перонни преградни врати ще бъде 170 сm, измерено от нивото на перона. С реализацията на проекта инцидентите в следствие на падане и умишлено навлизане на пътници върху железният път в конкретните метростанции и прилежащите към тях тунели ще бъдат напълно предотвратени.

Проектът е в изпълнение от 1.10.2019 г.

Основната цел на проекта е да бъде повишена безопасността и сигурността на пътуващите с метрото и да се увеличи надеждността на пътно-транспортните услуги като цяло.

Постигането на целта се изразява в предотвратяването на тежки инциденти и смърт в следствие на падане или скачане на релсите на метрото. Следва да се отбележи, че инцидентите от паднали, скочили или блъснати от перона пътници имат тежки последици за здравето и живота на пътника, като при някои от случаите резултатът е трайна неработоспособност и дори смърт. В тези случаи при инцидент се налага временно спиране на работата на метрото до пристигане на компетентните служби („Бърза помощ“ и „Следствена служба“).

Тези инциденти водят до прекъсвания на движението на метрото, които достигат до над 2,5 часа и до 40 отменени влака, при най-продължителното спиране, регистрирано за последните 5 години.

При този конкретен случай са засегнати около 23 хил. души (само от метростанциите, на които е имало прекъсване на работата), чието време за пътуване се увеличава.

С изпълнението на проекта ще бъде повишена сигурността и безопасността в метрото, като цяло и ще бъдат предотвратени инцидентите в следствие на падане или умишлено скачане на пътници върху релсите в най-натоварените метростанции на метрото в София, формиращи 57 % от трафикът с метрото.

Резултати, постижения, влияние

12 метростанции, оборудвани с перонни преградни врати

 

Бюджет на проекта

21 494 400 лева

% принос на ЕС

85%

Европейско съфинансиране

15 225 200 лева

Национално съфинансиране

2 686 800 лева

Собствени средства

3 582 400 лева (Столична община)

Начална дата

03.04.2020 г.

Финална дата

30.11.2023 г.

Бенефициент

„Метрополитен” ЕАД

Контакти на бенефициента

гр. София, 1000, ул. КНЯЗ БОРИС І 121, тел. 02 9212001

Социални медии за проекта (twitter, facebook, Instagram, youtube)

 https://www.facebook.com/SofiaMetroOfficial/