Комитет за наблюдени

От началото на програмата до средата на ноември, тази година, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 64 процедури за кандидатстване на обща стойност 703 млн. лв. или 128,2 % от бюджета на програмата. Към 11 ноември договорените средства възлизат на 460,6 млн. лв.