# КИТИ

На 13.05.2024 г. в концертна зала на Община Враца се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен регион за планиране. В заседанието се включиха широкия състав на РСР, кметове от СЗР, областни управители и представители на НПО.

На 27 март 2024 г. в заседателната зала на Читалище "Цани Иванов" с. Борован,  община Борован се проведе последното обществено обсъждане по концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “. Областен информационен център-Враца е  част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

На 20 март 2024 г. в заседателната зала на Община Бяла Слатина се проведе обществено обсъждане организирано от Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

На 19 март 2024 г. в заседателна зала на 3 ет. в Община Мизия бе проведено обществено обсъждане организирано от Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.  Събитието имаше за цел да запознае обществеността с предстоящите проектни концепции за изпълнение, а след представянето им да се получи обратна връзка чрез анкетно проучване, обсъждане и събеседване.

На 26 февруари 2024г. в Градска концертна зала на Община Враца бе проведено обществено обсъждане организирано от Община Враца и Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

В новата книжка на Областен информационен център – Русе, която днес беше представена пред медиите, са подбрани 26 проекта от Русе и областта, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В община Русе са осъществени 7 от тях. Общините Бяла, Ветово, Сливо поле и Ценово са представени с по 3 проекта, а Борово, Две могили и Иваново с по два, уточни експертът Габриела Стефанова.

        Северен централен регион да стане бързо и устойчиво развиващ се европейски регион, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна реализация.