метрополитен

Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, Етап ІІ - участък „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”

Пълно наименование на проекта

Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, Етап ІІ - участък „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”

BG16M1OP001-3.001-0004-C02

Кратко име на проекта

Линия 3 на метрото,  участък  от ул. "Житница" до ж.к."Овча купел" 

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап I - участък "бул. "Владимир Вазов" – Орлов мост - НДК - ул. Житница"

Пълно наименование на проекта

Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап 1  - участък "бул. "Владимир Вазов" – Орлов мост - НДК - ул. Житница" 

BG16M1OP001-3.001-0001-C03

Кратко име на проекта

Линия 3 на метрото, участък от „бул. Владимир Вазов" до ул. "Житница”

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма