Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, Етап ІІ

Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, Етап ІІ - участък „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”

Пълно наименование на проекта

Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, Етап ІІ - участък „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”

BG16M1OP001-3.001-0004-C02

Кратко име на проекта

Линия 3 на метрото,  участък  от ул. "Житница" до ж.к."Овча купел" 

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.

Държава

България

Регион

София

Кратко описание на проекта

Проектът е свързан със строителството на нови участъци на линия 3 на софийското метро с дължина 3,8 км и 4 подземни метростанции (МС).

Описание на проекта и цели

Строителството на Етап II на Линия 3, участък „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстeн път” е част от  изграждане на метролинията  "бул. Ботевградско шосе - централна градска част - ж.к. Овча купел", заложена в общия устройствен план и краткосрочната програма на Столична община за развитието на транспорта като част от гръбнака на транспортно-комуникационната система на града.

Проектът обхваща западната част на линията и започва от края на подземния участък след метростанция 14 (края на Етап І),  преминава през ж.к. "Овча купел" и достига до МС 18, която е разположена под Околовръстното шосе между ул. "Централна" и ж.п. линията София – Перник.

Проектът включва 4 подземни метростанции и метролиния с дължина 3,8 км, като в по-голямата си част е подземен с изключение на частта от трасето между МС 14 и МС 15, която ще бъде на естакада. При МС 18 в кв. Горна Баня се предвижда да бъде изградена връзка с жп линията и жп спирка.  По този начин  се създават условия за  по-добра интегрирана работа на системите метро, автомобилен, железопътен и въздушен транспорт, което води до още по-ефективното развитие на интермодалността при превоза на пътници.

По проекта ще бъдат изградени: трасе на метрото с обща дължина 3,8 км, 4 метростанции и ж.п. спирка, които са оборудвани със системи за експлоатация: електроинсталации, слаботокови системи, траспортна автоматика, топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, водоснабдяване и канализация, релсов път, репери, пътни  и сигнални знаци и контактна мрежа.

Резултати, постижения, влияние

Нови метростанции - 4 броя

Нови метролинии - 3,8 км

Нова жп спирка – 1 брой

Бюджет на проекта

242 199 009.35

% принос на ЕС

85%

Европейско съфинансиране в лева

133 918 294.68

Национално съфинансиране в лева

20 087 744,20

Собствени средства

108 280 714,67 Столична община

Начална дата

05.2017 г.

Финална дата

2021 г.

Бенефициент

„Метрополитен” ЕАД

Контакти на бенефициента

гр. София, 1000, ул. КНЯЗ БОРИС І 121, тел. 02 9212001

Уеб сайт на проекта

https://www.metropolitan.bg/razshiryavane/istoriya-razvitie-metro/liniya-3-metro-sofiya

Социални медии за проекта (twitter, facebook, Instagram, youtube)

 

 

https://www.facebook.com/SofiaMetroOfficial/

Информация за проекта може да откриете тук