Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап I

Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап I - участък "бул. "Владимир Вазов" – Орлов мост - НДК - ул. Житница"

Пълно наименование на проекта

Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап 1  - участък "бул. "Владимир Вазов" – Орлов мост - НДК - ул. Житница" 

BG16M1OP001-3.001-0001-C03

Кратко име на проекта

Линия 3 на метрото, участък от „бул. Владимир Вазов" до ул. "Житница”

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.

Държава

България

Регион

София

Кратко описание на проекта

Проектът е свързан с изгражадето на ново трасе на метрото с дължина 7,8 км, 8 метростанции, депо и доставка на подвижен състав.

Описание на проекта и цели

Проектът е свързан с изграждането на новата Линия 3 на софийското метро, което включва ново метротрасе с дължина 7,8 км от бул."Владимир Вазов" през централна градска част  до бул."Цар Борис ІІІ", кръстовището с  ул."Житница". Условно проекта за това трасе е наречен Етап І от изграждането на Линия 3. В обхвата на проекта попадат и изграждането на 8 метростанции, метро депо "Житница" и доставка на необходимия подвижен състав.

За строителство на тунела в този основен участък от трасето се прилага щитовата технология с механизиран щит с противоналягане в забоя. За сложните инженерно и хидро-геоложки условия по трасето през 2016 г. от немската фирма „Херенкнехт” е произведена тунелопробивна машина (ТПМ) за работа в слаби силно оводнени почви. Тя е изцяло компютъризирана, а диаметърът й, съобразно особеностите на третата линия, е с 40 см по-голям от предишната ТПМ,  с която се изгражда Линия 2. Машината тежи 1400 тона и носи името „Витоша”. Дължината й е 86 метра. С помощта на ТПМ се изгражда 7 км двупътен тунел с диаметър 9,4м, в участъка от депо „Земляне” на ул. „Житница” до Малък градски театър "Зад канала". 

В проектът са включени и дейности за  изграждане на ново модерно депо за обслужване на влаковете, доставка на 20 метровлака с ниво на автоматично управление GоА3. Това означава, че влаковете могатда изпълняват следните функции: автоматично потегляне, автоматично спиране с точност до 20 см, автоматично следене на скоростта и профила на пътя и поддържане на разрешената скорост. Приетото съвременно високо ниво на автоматизация осигурява висока безопасност на движението. Оборудването на влаковете позволява икономия на енергия с около 28% (с асинхронни двигатели с рекуперация на енергията при движение в спирачен режим или по инерция), както и заради олекотеното алуминиево купе. Осигурена е плавност при тръгване и спиране, а заедно с климатизацията на вагоните и по-добър комфорт на пътниците. На метростанциите между пероните и влака  ще има перонни врати с височина 1,56 м, които се отварят автоматично с отварянето на вратите на влака. Оборудването на системите за електро снабдяване, автоматиката, управлението на движението и  преградните врати между влаковете и пероните са част от проекта за изграждане на Линия 3 на софийското метро.

Резултати, постижения, влияние  

Нови метростанции  - 8 броя

Нови метролинии - 7,8 км

Нови метровлакове - 30 броя

Депо – 1 брой

Бюджет на проекта (АФ)

935 500 600 лева

% принос на ЕС

85%

Европейско съфинансиране в лева

644 533 896 лева

Национално съфинансиране в лева

102 681 075 лева

Собствени средства

162 490 356 Столична община

Начална дата

01.2016 г.

Финална дата

2021 г.

Бенефициент

„Метрополитен” ЕАД

Контакти на бенефициента

гр. София, 1000, ул. "Княз Борис І" № 121, тел. 02/9212001

Уеб сайт на проекта

https://www.metropolitan.bg/razshiryavane/istoriya-razvitie-metro/liniya-3-metro-sofiya

Социални медии за проекта

 

https://www.facebook.com/SofiaMetroOfficial/

Информация за проекта може да откриете тук