wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДУЛОВО НА ТЕМА „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА“ 10:00

На 21 ноември (сряда) 2018 г., от 10:00 ч., в Зала в Община Дулово, гр.Дулово ще се състои информационна среща за представяне процедура „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


ОИЦ – Смолян ще проведе информационна среща в община Чепеларе 10:30

На 21.11.2018 г. (сряда) от 10,30 ч., Областен информационен център – Смолян ще проведе информационна среща в залата на Общинска администрация – Чепеларе на ул. „Беломорска“ № 44Б.

В рамките на срещата ще бъдат представени актуалните възможности по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Акцент ще бъде поставен на отворената за прием на проектни предложения подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР. Ще бъде представена и актуалната процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Екипът на ОИЦ – Смолян ще бъде на разположение за да отговори на други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.


ОИЦ- РУСЕ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БЯЛА 10:30

На 21 ноември 2018 г., сряда, от 10.30 часа в заседателната зала на Община Бяла Областният информационен център – Русе ще проведе информационна среща. Ще се представят актуалните и предстоящи процедури на оперативните програми и на Програмата за развитие на селските райони за 2019 г. Местните власти ще бъдат информирани за бъдещето на Кохезионната политика през периода 2021 – 2027 г.


ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БОРОВАН 11:00

На 21.11.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в залата на НЧ „Цани Иванов - 1907“ община Борован, Областен информационен център – Враца организира информационна среща. По време на срещата ще бъде предоставена информация за актуални процедури и предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативните програми. Участниците ще научат и новостите по Програма за развитие на селските райони и Информационна система за управление и наблюдение на европейските средства в България. Предстоящи процедури и възможности за 2019 и бъдещето на Кохезионната политика.

Срещата е част от поредица срещи, които ще се проведат в периода от 12 ноември до 30 ноември във всички общини на област Враца.


ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КОВАЧЕВЦИ 11:00

На 21 ноември 2018 г. (сряда) от 11:00 часа в Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци, екипът на Областния информационен център – Перник организира информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“.


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО УЧАСТВА В ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С. ШИШМАНОВО, ОБЩ. ХАСКОВО 13:00

На 21.11.2018 г. (сряда), от 13:00 часа, в сградата на Кметството на с. Шишманово, общ. Харманли, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково ще участват в изнесена приемна и ще проведат обучение на тема „Възможности и специфични особености за кандидатстване по мерките на ПРСР чрез електронната информационна система ИСУН 2020“. Обучението е насочено към земеделски производители от с. Шишманово като потенциални кандидати и бенефициенти.


ОИЦ – Добрич представя транснационалните възможности по програмите „Дунав“ и „Черноморски басейн“ 15:00

         На 21 ноември (сряда) от 15:00 часа в голямата заседателна зала на община град Добрич, ет. 2 ще се проведе информационна среща на тема „Транснационални възможности“, организирана от Областен информационен център – гр. Добрич, в партньорство с Агенция за икономическо развитие – Варна.

         Ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по втората покана на Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ и третата покана за финансиране по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“. Информационната среща ще бъде и с практическа насоченост като бъдат предоставени насоки при разработка и търсене на партньори и успешни проекти по двете програми.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.