wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Среща с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове 10:00

На 14.11.2018г. от 10.00 в залата на ОИЦ-Варна ще се проведе среща за представяне и обсъждане на концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове.


ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Павликени 10:30

На 14 ноември (сряда) 2018 г. от 10,30 часа в Залата на Община Павликени, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.


ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В НИКОЛАЕВО 10:30

На 14 ноември 2018 г. /сряда/ от 10.30 ч. в Народно читалище „Васил Левски“, град Николаево, община Николаево, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.


Информационна среща на ОИЦ-София в Драгоман 11:00

На 14.11.2018 (сряда) от 11:00 ч. в сградата на Общината екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. По време на срещата ще бъдат представени и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Поканени за участие са представители на община Драгоман, бизнеса, земеделски производители, занаятчии, медии, широката общественост.


ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В РОМАН 11:00

На 14.11.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в залата на НЧ „Христо Ботев“1907 гр. Роман, Областен информационен център – Враца организира информационна среща. По време на срещата ще бъде предоставена информация за актуални процедури и предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативните програми. Участниците ще научат и новостите по Програма за развитие на селските райони и Информационна система за управление и наблюдение на европейските средства в България. Предстоящи процедури и възможности за 2019 и бъдещето на Кохезионната политика.

Срещата е част от поредица срещи, които ще се проведат в периода от 12 ноември до 30 ноември във всички общини на област Враца.


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 13:40

На 14.11.2018 г. (сряда), от 13:40 часа, в СУ „Желязко Терпешев“, гр. Любимец, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“ и запознаване на младите хора с техните права в ЕС.


Информационна среща на ОИЦ-София в Сливница 14:00

На 14.11.2018 (сряда) от 14:00 ч. в сградата на Общината екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. По време на срещата ще бъдат представени и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Поканени за участие са представители на община Сливница, бизнеса, земеделски производители, занаятчии, медии, широката общественост.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.