wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / Събития



Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Представят актуални процедури по ПРСР, ОПРЧР и ФМ на ЕИП във Велики Преслав 10:00

На 12 ноември от 10:00ч. в кметството на Община Велики Преслав, експерти от Областен информационен център – Шумен ще представят актуални процедури за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони до края на 2018г. и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство през 2019г. Поканени са представители на общинската администрация, доставчици на социални услуги, земеделски поризводители и неправителствени организации. Срещата се провежда в рамките на информационна кампания на ОИЦ-Шумен.


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 12:30

На 12.11.2018 г. (понеделник), от 12:30 часа, в СУ „Христо Ботев“, гр. Ивайловград, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“ и запознаване на младите хора с техните права в ЕС.


ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Свищов 14:00

На 12 ноември (понеделник) 2018 г. от 14,00 часа в Зала 1 на Община Свищов, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.


ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БЯЛА СЛАТИНА 15:00

На 12.11.2018 г. (понеделник) от 15:00 часа в залата на ресторант малкия Брюксел гр. Бяла Слатина, Областен информационен център – Враца организира информационна среща. По време на срещата ще бъде предоставена информация за актуални процедури и предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативните програми. Участниците ще научат и новостите по Програма за развитие на селските райони и Информационна система за управление и наблюдение на европейските средства в България. Предстоящи процедури и възможности за 2019 и бъдещето на Кохезионната политика.

Срещата е част от поредица срещи, които ще се проведат в периода от 12 ноември до 30 ноември във всички общини на област Враца.


Конференция „Потенциал за развитие на човешките ресурси в региона“ 9:30

На 12.11.2018г. от 9.30 в гр. Варна, Хотел “Черно морe”, зала „Черно море“ ще се проведе заключително събитие по проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, изпълняван от Черноморски енергиен клъстер и реализиран с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.