ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПО ПРОЕКТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Областният информационен център-Варна се включи в Ден на отворените врати по проекта „Общностен център за деца и семейства – Варна“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата стойност на проекта е 784 321 лв. Бенефициент е Община Варна.

В рамките на инициативата в центъра бяха организирани лекции и беседи за емоционалната интелигентност при децата, двигателното и говорното им развитие, храненето и личната хигиена. Психолози акцентираха на комуникацията между деца и родители. Беше засегната и темата с риска от гледането на телевизия и играта с компютър. Освен специалисти в различни области, в Деня на отворените врати се включиха представители на администрацията и неправителствени организации.

Проектът „Общностен център за деца и семейства – Варна“ цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните семейства. Целевите групи са деца с увреждания и здравословни проблеми, бебета в риск от изоставяне, недостатъчно обгрижени деца, подрастващи, които живеят в лоши условия, бъдещи майки с нужда от подкрепа.

Дейностите по проекта са насочени към предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания и изграждане на специални умения в родителите за тяхното отглеждане. Предоставянето на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на умения също е цел на Общностния център. В рамките на проекта се изпълняват и дейности, свързани с грижата за здравното и психично развитие на децата от уязвими семейства. Към тази услуга се насочват предимно такива, които по различни причини нямат или не посещават личните си лекари. В Семейния център, който е част от общностния, се предоставя почасова или целодневна грижа на 160 деца от 0 до 3 години. До момента в него са отчетени 3199 посещения, 612 от които са от деца с увреждания.

В Общностния център работят 28 души, сред които психолози, логопед, социални работници, педиатър, медицинска сестра и специален педагог.

Проектът е стартирал на 18.07.2016 г. и ще приключи на 31.12.2019 г.

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна