ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА NETWORLD

Областният информационен център-Варна се включи в конференцията „Великата война в общата памет“, която е част от проекта NETWORLD – „Работа в мрежа за запазване на мултикултурното наследство от Първата световна война в страните от региона на р.Дунав“. Той се финансира по транснационалната програма „Дунав“ 2014-2020г. Общият му бюджет е 1 869 398 евро. Консорциумът от партньори по проекта включва 9 страни на територията Дунавския регион. Повечето от тях са участници в Първата световна война и притежават обекти като музеи, бойни полета с паметници, военни гробища и лагери за затворници. Водеща организация по проекта е Soca Valley Development Centre, Словения, а партньори от българска страна са Агенцията за икономическо развитие – Варна и Регионален исторически музей Добрич.

Целта на конференцията „Великата война в общата памет“ бе да представи резултатите от NETWORLD и да напомни за героизма на жертвите по време на Първата световна война. В работната среща взеха участие партньорите по проекта от  Словения, Словакия, Чехия, Унгария, Австрия, Румъния, Хърватска, Босня и Херциговина. Експерти в областта на културата и военната история презентираха работата по него и постигнатите резултати. По време на конференцията беше представена и изложбата “Морско образование в България и Първата световна война”.

Сред дейностите по проекта е посещение на “Комплекс Военно Гробище - Добрич”, обновено с подкрепата на проект NETWORLD, както и разглеждане на експозицията “Освобождението на Добруджа през Първата световна война 2017-2018” в Регионалния исторически музей-Добрич.

Основната цел на NETWORLD е повишаване на осведомеността и ефективността по отношение на устойчивото управление и опазване на културното наследство и ресурсите от Първата световна война в страните от Дунавския регион.  В резултат от работата по него е създадена база от данни с обекти, свързани с тази част от историята. Идеята е да се търси начин те да бъдат включени в културния туризъм. Съставен е и план за реконструкция и реставрация на паметници на културно-историческото наследство. В рамките на проекта е създаден и брандът „Поход на мира“, който има за цел да напомня за Първата световна война и последствията от нея.

Дейностите по проекта са стартирали на 1.01.2017г. и ще приключат на 30.06.2019г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна