ОСЪВРЕМЕНЯВАТ ВАРНЕНСКИЯ ЗООПАРК СЪС ЗАЕМ ОТ ФОНДА ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

Варненският зоопарк ще бъде реконструиран и обновен с помощта на заем от 1.2 млн. лева. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Северна България“ (ФГР Север) чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Целта е да се подобри състоянието на цялата територия на зоопарка, така че той да отговаря на стандартите за отглеждане на животни и да стане по-привлекателен за посетителите. Проектът предвижда да се обособи съвременен парк, съчетаващ в себе си различни зони за образование, отдих, научно-изследователска дейност и атракции. Дейностите по него включват реконструкция и ремонт на секторите „Маймуни“ и „Хищници“ - местообитания на тигри, вълци, лъвове. Предстои обновяване на входната зона на зоопарка. Ще бъде реконструирана съществуващата каса и ще бъдат изградени павилиони за продажба на напитки, сувенири и храна за животните.

Във варненския зоопарк се отглеждат 400 животни, сред които и някои защитени видове, включени в списъка на Международния съюз за опазване на природата и в Червената книга. Зоологическата градина е с площ от над 23 декара. Ремонтът й е наложителен, тъй като условията за отглеждане на животни в момента не съответстват на европейските и национални норми. Амортизираната инфраструктура, въпреки периодичните ремонти, не позволява да се предложи качествена, съвремненна услуга на посетителите и адекватна грижа към животните.

Ежегодно зоопаркът се посещава от над 150 000 души, като броят им расте с 10 000 на година. В него се полагат грижи за над 60 вида животни. Варненската зоологическа градина е създадена през 1961 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна