ПОДОБРЯВАТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ДЪЛГОПОЛ И БЯЛА С ПОМОЩТА НА ЕВРОПРОЕКТ

Качеството на живот на хора с увреждания в общините Дългопол и Бяла ще бъде подобрено с помощта на проекта „С грижа за хората“. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата му стойност е 190 741 лв. Бенефициент е Община Дългопол, а Бяла е партньор по проекта.

Основната цел, която си поставят двете общини, е подобряване качеството на живот и социално включване на хора с увреждания и възрастни с невъзможност за самообслужване. Предоставянето на новата интегрирана услуга „патронажна грижа“ ще осигури посещения на домашен помощник по домовете на потребителите за подпомагане в ежедневието им, както и на медицинско лице, което ще облекчи необходимостта от пътуване до личен лекар. За да изпълняват оптимално добре функциите си, медицинските специалисти и социалните работници ще преминат специализирано обучение.

Почасовите услуги в домашна среда за лична помощ, комунално – битови дейности и медицински услуги ще се предоставят за не повече от 2 часа на ден на едно лице. Графиците за посещенията ще бъдат направени според индивидуалните нужди на потребителите и в най-подходящото за тях време.

В Община Дългопол ще бъдат назначени осем домашни помощници за предоставяне на почасови социални услуги, двама медицински специалисти, координатор и шофьор. В Бяла ще бъдат наети двама социални работници и още толкова медицински специалисти. За качественото предоставяне на мобилните услугите ще бъдат закупени 2 автомобила – по един за всяка община.

Проектът „С грижа за хората“ е стартирал на 01.07.2019 г. и ще приключи на 01.10.2020 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна