БРАТОВЧЕДИ ОТ ДОЛНИ ЧИФЛИК МОДЕРНИЗИРАХА СТОПАНСТВАТА СИ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Братовчеди от варненската община Долни чифлик модернизираха и увеличиха капацитета на стопанствата си със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. С помощта на проекта „Отглеждане на зеленчуци в село Горен чифлик, Община Долни чифлик“ по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ земеделският производител Светла Димитрова е успяла да изгради три оранжерии, всяка от които с площ 420 кв.м. Тя се занимава със селскостопанска дейност от 2015 година, а целта й е била да модернизира и разшири бизнеса си, тъй като преди да получи европейско финансиране всички дейности са извършвани на ръка.

Със средствата по проекта е закупена разсадо – посадъчна машина за сеитба на домати и дини. Увеличен е размерът на стопанството, като към него са добавени 5 декара домати и 9 декара дини. Средният добив от оранжерийните домати е 12-16 тона от декар. Разкрити са и две работни места. Общата стойност на проекта е 48 895 лв. Той е стартирал на 8.03.2016 г. и ще приключи на  3 септември 2021 г.

С европейски средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. нейният братовчед Янислав Недялков също е увеличил обработваемите си площи и е повишил добивите си. Неговият проект „Закупуване на трактор за биологично зеленчуково стопанство“ в с. Горен чифлик, Община Долни чифлик по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020г. е на стойност 119 000 лв.

С парите земеделският производител е закупил многофункционален трактор с мулчер, който се използва за оране, фрезоване, култивиране на земята след засяване, изнасяне на продукцията, почистване на растителните остатъци в почвата. Производителят, който се занимава със земеделие от 2013 г., обработва 10 декара домати в землището на село Горен чифлик и 5,4 декара със зеле в село Пчелник.

Проектът е започнал на 8.01.2016г. и ще приключи на 25 септември 2019 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна