Представители на ОИЦ – Разград се включват в бизнес форум

На 18 юли 2019 г. (четвъртък) в хотел „Cartoon” в Разград, представители на Областния информационен център ще участват в бизнес форум на тема „Европейски фондове и международни пазари за бизнеса”.

Форумът се организира от Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград”, подкрепен от Фондация „Америка за България” и Обединени бизнес клубове.

Събитието е насочено към фирми от секторите земеделие, промишленост, туризъм, строителство, услуги, малки и средни предприятия и др.

В първата част на форума ще бъдат представени възможности за кандидатстване по управлявани от Европейската комисия програми, за които се кандидатства директно в Брюксел: Horizon 2020, COSME, Erasmus+, LIFE, EaSI, Europe for Citizens, Creative Europe, INTERREG и др., както и по националните оперативни програми за периода 2014-2020 г.

Втората част на програмата е посветена на подготовката за- и участието на фирмите на международните пазари, като важен фактор за развитието на бизнеса в региона и страната.

Събитието е открито за всички заинтересовани и не изисква такса за участие.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.