ОБНОВЯВАТ УЧИЛИЩЕТО В СЕЛО МИХАЛИЧ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

Община Вълчи дол обяви обществена поръчка за ремонт на ОУ „Васил Левски“ в село Михалич и на прилежащото външно пространство около учебното заведение.

Срокът за изпълнение на поръчката е два месеца. Прогнозната й стойност е 93 292 лв. без ДДС. Средствата са осигурени съгласно сключен договор между Община Вълчи дол и Министерството на труда и социалната политика за финансиране по проект „Красива България“.

На сградата е направено енергийно обследване, на базата на което са предписани мерки за енергийна ефективност. Проектът предвижда изграждане на отоплителна инсталация с котелно помещение, топлоизолация на сградата и покрива, подмяна на водосточни тръби, ВиК и ел. инсталация, смяна на климатици, ремонт и възстановяване на настилки, полагане на вътрешна мазилка, пребоядисване на стени и тавани, осигуряване на пожарна безопасност. Целта на ремонта е подобряване на образователната инфраструктура.

Важно изискване към кандидатите е да предложат гаранционен срок на строително-монтажните дейности, съобразен с тяхната специфика.

Фирмите, които искат да кандидатстват по обществената поръчка, трябва да подадат своите документи до 29.07.2019г. Офертите ще бъдат отворени и оценени на 30.07.2019г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна