ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В СРЕЩА ЗА „ХОРИЗОНТ 2020“ И БЪДЕЩЕТО НА ПРОГРАМАТА

Областният информационен център-Варна взе участие в срещата „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.“, която се проведе в морската столица. На нея присъстваха представители на висши училища, научни институти, бизнес организации и други заинтересовани от темата. ОИЦ-Варна се включи в събитието като контактна точка и по „Хоризонт 2020“ - осмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации с бюджет почти 80 млрд. евро.

За пет години България е привлякла по тази програма финансиране на обща стойност 103 млн. евро. Към юли тази година са подадени 4584 допустими проекта, което е незадоволителен процент, отбеляза доц. д-р Евгени Евгениев от сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

Очаква се деветата рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“ 2021-2027г. да бъде с бюджет от 100 млрд. евро, а средствата за България да се увеличат пет пъти. Процесът по договаряне ще продължи до края на тази година. Основна цел на новата програма ще бъде преодоляването на иновационното разделение между Източна и Западна Европа, обясни доц. Евгениев. В момента Германия, Франция, Обединеното кралство и Скандинавските страни са доминиращи в привличането на средства за научноизследователска и развойна дейност. Идеята е в „Хоризонт Европа“ дисбалансът да бъде по-малък. Програмата ще има за цел утвърждаване на научната и технологична база на ЕС, на иновационния капацитет, конкурентоспособността и социално-икономическия модел в отговор на глобалните предизвикателства и цели за устойчиво развитие.

Докато „Хоризонт 2020“ е затворена програма за трети страни, то „Хоризонт Европа“ ще бъде отворена и готова за международно сътрудничество с тях, подчерта доцентът. Той даде пример с Корея, която би могла да бъде ползотворен партньор, тъй като страната инвестира в иновации 50 млрд. евро годишно.

Структурно новата програма ще има три стълба. Първият с бюджет 25,8 млрд. евро ще бъде за постижения в научната област. Вторият – „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“ е с финансов ресурс от 52,7 млрд. евро, а третият – „Иновативна Европа“, ще разполага с 10,5 млрд. евро.

В преговорния процес по новата рамкова програма „Хоризонт Европа“ България е допринесла за обособяването на така наречената група „Разширяване“, в която присъстват държави членки с нисък научноизследователски и иновационен интензитет. В пакета са набелязани и мерки за увеличаване на финансирането и стимулиране на тяхната активност.

На събитието бяха обсъдени възможни лостове, които могат да се използват в Брюксел за по-добро позициониране на българските научни организации и университети. Резултатите от срещата ще послужат за анализ на конкурентоспособността на българската наука в „Хоризонт 2020“ и представяне на рамката на бъдещата „Хоризонт Европа“, както и за съществуващи партньорства между наука и бизнес в България и обратна връзка за бъдещи перспективи за участие в публично-частни партньорства в Европа в периода 2021-2027 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна